Catholica

Lammets måltid : mässan som himlen på jorden

Denna märkliga bok handlar om sambanden mellan Uppenbarelseboken och Mässan. Lammets måltid - Mässan som himlen på jorden sammanför flera olika andliga sanningar som var och en är viktiga för en bekännande kristen. Sanningar som, ytligt sett, inte...

Sök friden och bevara den : en bok om hjärtats frid

Vi lever i en tid präglad av rastlöshet och ängslan, av en gnagande oro som påverkar vårt inre liv och vår vardag. Vår relation till Gud såväl som vår strävan att fi nnas till för våra medmänniskor riskerar att ta skada. Denna bok är en hjälp för ...

Youcat

YOUCAT är Katolska Kyrkans officiella ungdomskatekes och lanseras på en rad olika språk i samband med Världsungdomsdagen i Madrid, som äger rum i augusti i år (2011). Katekesen är framtagen av en grupp ledd av kardinal Christoph Schönborn i samarb...

Om Kristi efterföljelse

Thomas a Kempis berömda bok "Om Kristi efterföljelse"sägs vara den näst Bibeln mest spridda kristna boken. Nu finns den åter i tryck i Bengt Ellenbergers välklingande och pregnanta översättning. Denna gång i en påkostad klassikerutgåva i skinnmate...

Du skaffade rum för mina steg- : en jesuit berättar

I denna bok får vi ta del av Peter Hornungs liv, ett livsöde som löper parallellt med ett stycke 1900-talshistoria. Avsnitten som utspelar sig under nazitidens Tyskland är särskilt spännande. Vi får följa den unge Peter som nekas studentexamen för...

Påvens julbrev till alla barn i världen

Tänk att få ett brev från påven där han berättar hur det var när han var liten!

Här håller jag faktiskt dig helt. Man kan dessutom lägga till att det ur den liberalteologiska striden mellan fundamentalister och modernister i mitten av 190...

Jag Tror : en liten katolsk katekes

Jag tror ger en grundlig introduktion till tron. Boken är en utmärkt katekes för konfi rmationsunder visning.

Med sitt överskådliga upplägg, pedagogiska färgrutor för sådant som är av stor vikt och talande bilder leder den sin läsare till e...

Lyckliga i alla sina dagar : en relationsbok för kristna par

?Så levde de lyckliga i alla sina dagar ...? Så slutar alltid sagorna.

Men hur lyckades de med det? Välkommen att göra en psykologisk djupdykning i några färgstarka bibliska äkta pars relationer och i några klassiska sagohjältars inre liv. ...

Den stora upptäckten : vår väg till Katolska kyrkan

Men Ulf, vad är det som är sant?« Dessa ord återkommer Birgitta allt oftare till. Det har börjat som ett förutsättningslöst sökande efter mer kunskap om de historiska kyrkorna. Det har fortsatt med en upptäcktsfärd i den katolska världen och möten...

Jag ska visa dig vägen till himmelen

Jean-Marie Vianney (1786-1859) är den enkla landsortsprästen som blev alla kyrkoherdars skyddshelgon och förebild. Under fyrtio års tid ägnade han större delen av dygnets timmar till att fira mässan, be och höra bikt i byn Ars, en bit utanför Lyon...

Lär mig att be : en katolsk bönbok för barn

Men du frågar kanske: hur ska jag be? Så frågade Jesu lärjungar också. Jesus lärde dem att be på ett nytt sätt - Han gav dem Herrens bön, Fader vår. Det var början. Idag har Kyrkan en skattkammare fylld av underbara böner, som människor över hela ...

Våra vägar bar till Rom

I denna bok berättar den amerikanske före detta frikyrkopastorn och anti-katoliken Scott Hahn och hans fru Kimberly om sin andliga resa till den Katolska Kyrkan. Det är en inspirerande berättelse om hur lidelsen för sanningen och kraften i den kri...

Hjärta talar till hjärta : texter i urval

?Om ni känner någon vars lott det har varit att i skrift eller tal hjälpa er att handla i någon mån; om han någonsin har sagt er det ni visste om er själva, eller det ni inte visste, läst för er era önskningar eller känslor och denna läsning varit...

Katolska kyrkans katekes

Katolska Kyrkans Katekes är den katolska kyrkans officiella sammanfattning av läran. Den är en i det närmaste outtömlig skatt för den som vill fördjupa sig i den kristna tron. Den sedan flera år efterlängtade nyutgåvan står i överensstämmelse med ...

Lär mig att be : en katolsk bönbok för barn

Vill du lära dig att be? Då kan den här boken vara bra att ha. Här hittar du de vanligaste dagliga bönerna: Morgonböner, aftonböner och böner man kan be under dagen. Böner till änglarna, bön till ditt skyddshelgon och böner som helgonen brukade be...

Docat : vad skall vi göra? - Katolska kyrkans sociallära

Den katolska socialläran är mer aktuell än på mycket länge. Den oreglerade kapitalismens baksidor har blivit tydliga. Människor med svag position i samhället utnyttjas som billig arbetskraft med få eller inga rättigheter. En konfliktfylld värld sk...

Barnen i Fatima

För ungefär hundra år sedan i Fatima i Portugal fick tre fattiga barn som hette Lucia, Francisco och Jacinta träffa jungfru Maria. Hon kom ner från himmelen för att berätta hemligheter för dem. Hon lärde dem hur de skulle göra för att det skulle b...

Moder Teresa av Calcutta

Läs den spännande berättelsen om den albanska flickan Ganxhe, som reste till Indien och såsmåningom blev Moder Teresa.

Namnet Kolkata och det anglifierade namnet Calcutta har sina rötter i Kalikata, namnet på en av de tre byar (Kalikata, S...

Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen

Den västerländska civilisationen har gett oss den moderna vetenskapens underverk, den fria marknadsekonomins välstånd, rättssäkerhet, en unik känsla för frihet och mänskliga rättigheter, osjälvisk människokärlek som en dygd, lysande konst och musi...

Katolsk bönbok

Katolsk Bönbok med förord och inledningar av biskop Anders Arborelius tredje helt reviderade utgåvan Ny formgivning, nya illustrationer: Meditationsbilder till alla rosenkransens mysterier Meditationsbilder till alla Korsvägens stationer Ny rosenk...