Eklöf Johan

Djurens Evolution

För ungefär 4,6 miljarder år sedan föddes jorden tillsammans med vårt solsystem. För cirka 4,6 miljoner år sedan vandrade de första människosläktena på planeten. Ytterligare lite senare, för ungefär 46 år sedan, föddes några av de forskare som ida...

Rimfrost

Varde ljus, varde naturlig selektion, naturliga drifter och perfektion.

Rimfrost i den bästa av världar är en betraktelse över nuet, livet och världen.

Från Birger Kung till Burger King. Johan Eklöf är filosofie doktor i zoologi, cop...