Organisationsteori & organisationers beteende

Ledning av företag och förvaltningar - former, förutsättningar, förändring

En bred och forskningsbaserad översikt av frågor som rör ledning av företag och förvaltningar, lämplig för kurser i företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi liksom i ledarutbildningar och vidareutbildningskurser. Denna titel har tidigare givi...

Organisationsteori : struktur, kultur, processer

Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuel...

Lyckas med 5S : innehåller fyra detaljerade fallstudier

Alla vill ha ordning och reda men ingen vill städa efter någon annan... Boken ger en detaljerad steg-för-steg guide för att gemensamt förbättra er arbetsplats och samtidigt lägga grunden till Lean och ständiga förbättringar. Boken ger svar på fråg...

Samhället mellan oss : om vänskap, kärlek, relationer och organisationer

Hur uppstår relationer och hur underhålls de? Hur vet man att det är en relation och vilka ingår i den? Hur kan personliga relationer jämföras med relationer i organisationer och i nätverk? Den här boken knyter samman de mer närliggande, personlig...

Organisation och organisering

Boken beskriver organisationsteorin från de tidigaste försöken att organisera merkantil verksamhet under antiken och medeltiden till dagens kunskapsbaserade arbete. Läs mer Den presenterar teoretiska perspektiv på organisationer kronologiskt och r...

Organisation: att beskriva och förstå organisationer

Organisation är en grundläggande bok i ämnet organisationsteori. Boken bygger på en klar pedagogisk modell och omfattar ledarskap och makt, förhållandet mellan organisation, individ och grupp, kultur, motivation, mål och strategi och organisatione...

Stå aldrig still! : så kan du använda kommunikation och ledarskap för att driva framgångsrik förändring

Världen förändras - gör du? Per Schlingmann är en av de mest inflytelserika kommunikatörerna och profilerna inom svensk politik under senare år. Han är en av arkitekterna bakom Moderaternas framgångsrika förvandling till De nya moderaterna som bid...

Organisation

Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori. Boken behandlar centrala områden inom organisationsteorin, bland annat arbete, personal, design, teknologi, makt, kultur, identitet och ledarskap. Ämnet ramas in och presenteras i tre ...

Påverka arbetsklimat : Utdrag ur OBM i praktiken

Här förklarar två erfarna organisationskonsulter hur man kan påverka arbetsklimatet så att både resultaten och medarbetarnas arbetssituation förbättras. Metoderna har sitt ursprung i OBM (Organizational Behavior Management) och bygger på psykologi...

Att utreda olycksfall - Teori och praktik

Att lära sig av incidenter och olycksfall är en viktig komponent i ett systematiskt säkerhetsarbete. Denna bok sätter olycksfallsutredning i både ett teoretiskt och praktiskt sammanhang och baseras på mångårig erfarenhet av utbildning och faktiska...

Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister

Detta är en handbok i konfliktinterventionsmetodik, i första hand skriven för de som arbetar professionellt med konflikter på arbetsplatser: organisationskonsulter i fristående företag och vid företagshälsor, samt personalspecialister.

Boke...

Lärande organisationer - vad och för vem!

Vad är egentligen en "lärande organisation"? Begreppet har definierats på flera olika sätt vilket lett till förvirring. Syftet med den här boken är att skapa ökad klarhet och ge en mer nyanserad bild av "lärande organisation" än vad tidigare litte...

Klyv företagen!

Författaren bildade programvaruföretaget Hogia som efter en gynnsam expansion blev något av en koloss på lerfötter som började tappa initiativet.

Bert-Inge Hogsved beslutade sig för att klyva företaget för att därigenom på nytt skapa entrep...

Motivation : motivationsteorier & praktisk tillämpning

Ytterst få ledare skulle hävda att organisationer kan nå bästa möjliga resultat med omotiverade medarbetare. Trots detta står de klassiska motivationsteorierna och samlar damm. När ledare vill komma underfund med hur de ska få medarbetarna att rea...

Den

Den "sanna" organisationen - Kyrkans framtid i en vilsen värld Den här boken är en samling utmanande och spännande artiklar om Svenska kyrkans organisation. Den är avsedd att skapa diskussion och ge mod att våga ifrågasätta saker som ofta tas för ...

Systemteori i praktiken : konsten att lösa problem och nå resultat

Med systemteorins syn på världen utgår allt från helheten, där individer och organisationer ses i sitt sammanhang - som system. Då öppnar sig nya infallsvinklar och handlingsalternativ. "Systemteori i praktiken" hjälper läsaren att finna lösningar...

OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer

OBM (Organizational Behavior Management) ger kraftfulla verktyg för att förstå och förutsäga vilka förändringar organisationer behöver göra för att åstadkomma bättre resultat. Författarna berättar initierat hur man prioriterar bland olika mål och ...

Samverkan

Samverkan är en organisationsprincip som på senare år har vuxit sig starkare i hela samhället. Den har kallats för välfärdsstatens nya arbetsform och i näringslivet har fusioner, strategiska allianser, partnerskap och interorganisatoriska nätverk ...

Introduktion till organisationsteori

Organisationsteori är ett nödvändigt redskap för orientering i komplexa miljöer och för förståelse av de sociala system som exempelvis arbetsplatser och andra typer av organisationer utgör. Introduktion till organisationsteori är en kortfattad gru...

Stater som organisationer

Hur skiljer sig stater från andra organisationer och hur förhåller sig stater och företag till sin omgivning?

Dem kan du finde links til her på siden. For at en stat – udadtil – kan betegnes en stat skal fire punkter være opfyldt: Den har...