Demokratins röst

Demokratins röst
Antal sidor:
102
Upplaga:
700
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789187932069
Utgivningsdatum:
2015-05-10

Litteraturen är varken ett samhällets utanverk eller en söndagssyssla: litteraturen är omistlig för demokratin, för vår förmåga till inlevelse och respekt, förvåning och förnyelse. Det hävdar Ulf Eriksson i denna essä, som närmast har formen av en pamflett, där en stark kritik av de senaste årens massmediala och kulturpolitiska tendenser också rymmer ett uppfordrande utopiskt perspektiv.

Begreppet liberal demokrati står för den ursprungligen västerländska formen av demokrati, och är ett styrelseskick med representativ demokrati där de folkvaldas. Det finns flera olika typer utav demokratier bland annat: Direkt demokrati Det är en typ av demokrati där det är folket som styr. De månedyrkande mår inte bra om fastemånaden “Ramadan” infaller under årets lysa tid var solen jo är uppe 24/7. Men överallt hade det etablerats en konsensus kring mitten som berövade medborgarna möjligheten att välja mellan politiska program med genuint olika innehåll. av Johansson Anders L. Ring till TeleTal 020-22 11 44. Ring till TeleTal 020-22 11 44. Efter mitt förra inlägg då jag för fram min ståndpunkt om att jag inte vill inkluderas i främlingsfientliga kampanjer så har jag fått smaka på det bittra. Ordet. Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva. Men överallt hade det etablerats en konsensus kring mitten som berövade medborgarna möjligheten att välja mellan politiska program med genuint olika innehåll.