Upptäck orden Övningsbok

Upptäck orden Övningsbok
Antal sidor:
160
Författare:
ISBN:
9789162299309
Utgivningsdatum:
2011-02-18

Upptäck orden - ett material i svenska för nyanlända Upptäck orden - en bildordbok och tillhörande övningsbok - är ett konkret och lättarbetat material som ger dina elever ett stort ordförråd som de får användning av direkt. Orden och fraserna är samlade i olika teman som eleverna känner igen från sin egen vardag: Klassrummet, Dygnet, Matsalen, Schemat, Kiosken, Klädaffären, Trafiken och Skolkatalogen. Bildordbok I bildordboken introduceras varje tema med en detaljrik färgillustration. Därefter presenteras substantiv, verb och fraser. Adjektiv har en egen plats i boken och kan därigenom kopplas till samtliga teman. Samtliga ord och fraser kan laddas ner kostnadsfritt som mp3-filer från vår hemsida www.sanomautbildning.se. Övningsbok I övningsboken får eleverna träna på orden och fraserna både till form och innehåll. Varje kapitel har två delar, en på nybörjarnivå och en på fortsättningsnivå.

Materialet passar därför utmärkt för arbete i heterogena grupper. Lektionsplaneringar och facit Till dig som lärare finns kostnadsfria lektionsplaneringar och facit att ladda ner här: http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Svenska-som-andrasprak/Baslaromedel/Upptack-orden/ Onlineböcker och interaktivt stöd Både bildordbok och övningsbok finns som onlineböcker för de som vill arbeta i datorn. För dig som lärare finns interaktivt stöd till genomgångar via interaktiv skrivtavla/projektor. Fler datorövningar! För de elever som behöver träna mer finns fler elevövningar i två nivåer, en nybörjar- och en fortsättningsnivå. Tips på andra titlar i serien! Upptäck texten Upptäck texten är en fortsättning på populära Upptäck orden. Boken innehåller korta varierade texter som passar nyanlända. Upptäck texten kan med fördel användas parallellt med Upptäck orden då de är uppbyggda kring samma teman. Avsedd för: nyanlända åk 5-9 och språkintroduktion Upptäck orden engelska Nu finns även Upptäck orden på engelska för de elever som utöver svenskan behöver lära sig grunderna i engelska. Avsedd för: nyanlända åk 5-9 och språkintroduktion

Upptäck språket. Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket för elever som passerat nybörjarstadiet och är på. Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket för elever som passerat nybörjarstadiet och är på. Upptäck språket. Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket för elever som passerat nybörjarstadiet och är på. Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket för elever som passerat nybörjarstadiet och är på. Upptäck språket. Upptäck språket. Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket för elever som passerat nybörjarstadiet och är på.