652 Rörbäcksnäs Terrängkartan : 1:50000

652 Rörbäcksnäs Terrängkartan : 1:50000
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789158806528
Utgivningsdatum:
2015-11-25
Förlag:

Terrängkartan i skala 1:50 000 är en topografisk karta som omfattar 244 kartblad och har en fullvärdig markslagsredovisning som också innefattar blockig mark, berg i dagen och lövskog. Kartan har även en detaljerad redovisning av höjdkurvor, småvägar, stigar och vägbommar. Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland. Kartan är tryckt med dubbelsidigt tryck på ett lateximpregnerat papper (Pretex®) som är fukt- och viktåligt.

000 ISBN 9789158806528 Lantmäteriets Terrängkarta, tydlig och innehållsrik karta med täckningsområde över stora delar av Sverige. Skickas inom 1-3 vardagar.

Pinta-alat on luokiteltu maahan, makeaan veteen ja meriveteen.

Fjällkartan i skala 1:50 000 kan beskrivas som Terrängkartan kompletterad med fjällinformation. Skickas inom 1‑2 vardagar.

: 652) Rörbäcksnäs. 652 Rörbäcksnäs - Terrängkartan 1:50. Ett kartblad för Terrängkartan (f d Gröna kartan) omfattar en … Kartserien täcker hela landet utom inre Norrland. 652 Rörbäcksnäs 653 Sälen 654 Älvdalen 655 Mora 652 Rörbäcksnäs - Terrängkartan 1:50.