Registerutdrag i arbetslivet : betänkande från Utredningen om registerutdrag i samhället. SOU 2014:48

Registerutdrag i arbetslivet : betänkande från Utredningen om registerutdrag i samhället. SOU 2014:48
Antal sidor:
286
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789138241370
Utgivningsdatum:
2014-06-28

Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret. Förslaget innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989.

Titel Datum Kategori; Förslag till föreskrifter om ändringar med anledning av Lissabonfördraget 2010-08-09: Arbetsmiljö och. Yttrande 2017-03-27 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension SOU 2016:47 Yttrande 2017-02-06. Titel Datum Kategori; Förslag till föreskrifter om ändringar med anledning av Lissabonfördraget 2010-08-09: Arbetsmiljö och. Titel Datum Kategori; Förslag till föreskrifter om ändringar med anledning av Lissabonfördraget 2010-08-09: Arbetsmiljö och. Yttrande 2017-03-27 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension SOU 2016:47 Yttrande 2017-02-06. Yttrande 2017-03-27 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension SOU 2016:47 Yttrande 2017-02-06.

Yttrande 2017-03-27 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension SOU 2016:47 Yttrande 2017-02-06. Yttrande 2017-03-27 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension SOU 2016:47 Yttrande 2017-02-06. Titel Datum Kategori; Förslag till föreskrifter om ändringar med anledning av Lissabonfördraget 2010-08-09: Arbetsmiljö och. Yttrande 2017-03-27 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension SOU 2016:47 Yttrande 2017-02-06.