La plaza 3 Elevbok

La plaza 3 Elevbok
Antal sidor:
256
Upplaga:
1
ISBN:
9789144058672
Utgivningsdatum:
2012-04-25

La plaza 3 är avsedd för Spanska 3. Boken följer GY11 och Europarådets riktlinjer (A2-B1). Med La plaza 3 får varje elev hela boken i en tryckt och en digital version, där de interaktiva övningarna är integrerade. Varje lärobok innehåller en kod som ger tillgång till det digitala läromedlet i fyra år. När eleven klickar sig fram läses all text och alla instruktioner upp! Refresca tu español är inledningskapitlet i det digitala läromedlet som repeterar Spanska 1-2.

Därefter följer sju temakapitel med kreativa övningar. Autentiska texter och rikligt med språklig input uppmuntrar elevens inlärning. Med bara ett klick får eleven alla texter och instruktioner upplästa med autentiska röster alla texter översatta till svenska övning på kursens centrala glosor, samtliga inlästa alla hörövningar tillgängliga snabblänkning mellan texter, självrättande övningar och minigrammatik uttalsträning ytterligare förstärkning av kursens grammatik och fler hörövningar plats för egna anteckningar. Allt är integrerat och sammanlänkat. La plaza 3 är kommunikativ och uppgiftsbaserad. Målet är att eleven ska aktiveras genom kända ämnen och övningar som väcker diskussion. Eleven ges stort utrymme att berätta om intressen, erfarenheter, levnadssätt och kulturella företeelser. I de inledande kapitelmålen presenteras den avslutande portfoliouppgiften. Det hjälper eleven att fokusera på vad han/hon behöver lära sig under arbetet med varje kapitel. La plaza 3 ger det stöd som krävs vid självständigt arbete i skolan eller i hemmet, och underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. ÄMNESPLANEN FÖR MODERNA SPRÅK GY 11 och gers Kommunikationens innehåll. Läromedlet La plaza är väl anpassat till ämnesplanen för Moderna Språk inom Gy 11, bl.a.

genom att ta upp kända ämnen som musik- och filmsmak, vardagliga vanor och boende. Eleven får möjlighet att utbyta tankar, åsikter och erfarenheter kring kulturmöten, framtidsplaner, relationer och etiska frågor. La plaza har utvecklats i samarbete med det spanska förlaget Difusión och deras populära läroboksserie Aula. Tankarna bakom Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS) är inbakade i konceptet, bl.a. genom fokus på kommunikation samt en funktionell syn på grammatiken. RECEPTION La plaza bjuder på texter i olika genrer som är såväl instruerande, beskrivande, berättande som diskuterande och argumenterande. De autentiska texterna är skrivna av en rad olika författare med spanska som modersmål. Övningarna i anslutning till texten och uppvärmningsövningen Empezamos aktiverar elevernas förförståelse och deras strategier för att lösa språkliga problem och aktivt medverka i samtal. Eleven tränas i att utveckla strategier för att söka, välja och tillgodogöra sig innehållet i text och på nätet. I Sonidos y letras tränar eleven uttal och betoning. Avsnittet Consultar samlar kapitlets aktuella språkliga företeelser. Dessutom tränar eleven att reflektera över sin egen inlärning genom att göra en utvärdering i Para terminar la unidad. Allt är inläst i det digitala läromedlet. På så vis får eleverna många tillfällen att bekanta sig med uttal, intonation och grammatiska strukturer. De får således möta tydligt talat språk med regional färgning. Produktion och interaktion.

Lärobokens grundidé är att få eleverna att våga delta i diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situatio

Heftet. A free inside look at company reviews and salaries posted anonymously by employees. Varje elev har ett elevpaket som består av elevbok,. Tasty boquerones, nice gambas, decent sangria. 40 likes · 1 talking about this. Studentlitteratur. Annan Information La plaza 3 Elevbok. La Plaza I Hotel is a 2-star quiet guesthouse, located close to the beach.