Ledning av företag och förvaltningar - former, förutsättningar, förändring

Ledning av företag och förvaltningar - former, förutsättningar, förändring
Antal sidor:
382
Upplaga:
4
ISBN:
9789186203832
Utgivningsdatum:
2011-08-19

En bred och forskningsbaserad översikt av frågor som rör ledning av företag och förvaltningar, lämplig för kurser i företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi liksom i ledarutbildningar och vidareutbildningskurser. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Det blir då radikalt viktigt att sådana beteenden inte ska få förekomma och därmed blir det också mer eller mindre irrelevant att söka efter anledningarna till att någon betett sig på det oacceptabla sättet. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. BC Luleå tappade helt koncepten och föll med 86 - 75, men jag är inte särskilt fö När vi talar om mobbning så läggs fokus på förekomsten av otillåtna, moraliskt oacceptabla beteenden. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på något sätt.

1 a § För clearingverksamhet som består i att fortlöpande träda in som motpart till både köpare och säljare av finansiella instrument gäller endast följande bestämmelser i … 6 § Ett värdepappersbolag och ett annat företag har nära förbindelser, om 1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterbolag äger minst 20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det andra företaget, läsdagbok. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan.