Perspektiv på historien 1b 2:a uppl

Perspektiv på historien 1b 2:a uppl
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789140691118
Utgivningsdatum:
2016-12-02

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan.

Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 1b innehåller tolv teman: Vägar till historien Källkritik Forntiden Antiken Medeltiden Nya tider, nya världar Revolutionernas tidevarv Ideologier och nationalism Västerlandet erövrar världen Från krig till krig Efterkrigstiden Mot en ny världsordning Läromedlet har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag. I denna andra upplaga har det globala perspektivet blivit tydligare och den genushistoriska tråden har stärkts. Likt tidigare varvas texten med dokumentövningar av skiftande karaktär och svårighetsgrad och med faktarutor som ger fördjupning och konkretion.

Denna upplaga har även stärkts med en serie analyserande uppslag där grundläggande problemställningar i historien diskuteras utifrån skilda tolkningar. Även dessa texter har tillhörande frågor där eleverna exempelvis får jobba med orsak - verkan, historiebruk eller olika perspektiv.

Liksom tidigare avslutas varje kapitel med en sammanfattning. Perspektiv på historien 1b i korthet: * kronologisk struktur som börjar med de första människorna fram till idag * tydligt globalt perspektiv och stark genushistorisk tråd * intresseväckande rutor som ger konkretion och fördjupning * frågor av olika typ efter varje avsnitt  samt dokument- och analysövningar

com: Perspektiv på historien 1b 2:a uppl. Perspektiv på Historien 1b;. från 2011. Perspektiv på historien 1b av Nyström, Nyström och Nyström: Välj utifrån extramaterialet. se. Perspektiv på historien är läromedelsserie i historia för gymnasiet. 40-67657-3. Hitta enkelt bland miljontals produkter från hundratals webbbutiker samlat på ett ställe. Nyström m. Gleerups. Gleerups.