Långtidsutredningen 2011 : huvudbetänkande. SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 : huvudbetänkande. SOU 2011:11
Antal sidor:
280
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789138235300
Utgivningsdatum:
2011-02-15

Hur får man en väl fungerande arbetsmarknad? 2011 års långtidsutredning sammanfattar sin analys i tretton rekommendationer. En av rekommendationerna handlar om att införa en obligatorisk a-kassa.

Ge arbetssökande utan a-kassa rätt att delta i ett garantiprogram med ersätting motsvarande dagens grundbelopp efter tre månaders arbetslöshet. Reformera anställningsskyddet så att trösklarna mellan tidsbegränsade anställningar och tillvidareanställningar minskar. Ge arbetsgivare tydligare finansiella incitament att medverka till att sjukskrivna kan återgå till den ursprungliga arbetsplatsen. Reformera studiemedelssystemet så att det premierar tidigare examina från universitet och högskolor. Stärk inslagen av arbetsgivarkontakter på gymnasiets yrkesinriktade utbildningar. Förbättra och fördjupa den arbetsgivarinriktade förmedlingen.

Stärk Arbetsförmedlingens arbete med kontroll, garantier och sanktioner. Parterna bör förändra sitt sätt att beräkna löneutrymmet.

Inför en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Integrera aktivitetsstödet i arbetslöshetsförsäkringen.

Tydliggör jobbskatteavdraget genom att införa ett enhetligt grundavdrag. Sänk de högsta marginalskatterna. Förbättra integrationsinsatserna för flykting- och anhöriginvandrare.

Preparations for retirement in Sweden: Migrant perspectives. Name:. SOU 2011:11, Långtidsutredningen 2011.

Hur får man en väl fungerande. Långtidsutredningen 2011. i SOU 2011:11). Easily share your publications and get. Utarbetad inom Finansdepartementet.