Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv

Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv
Antal sidor:
192
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789147111671
Utgivningsdatum:
2016-09-12
Förlag:

I Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv presenterar författarna olika verktyg för att koppla samman teori och praktik genom ett utforskande förhållningssätt inom idrottsämnet. Skolämnet idrott och hälsa är ett av skolans populäraste ämnen, men också ett ämne med en stor utvecklingspotential. Områden som har denna utvecklingspotential, och som behandlas i boken, är bland annat genus och hälsa ur fysiska och mentala perspektiv. Läs mer Idrott och hälsa har en mångårig tradition som aktivitetsämne, men idag är uppdraget också att utveckla kunskaper som är viktiga för att bevara en fysiskt aktiv livsstil genom livet. För att nå det målet krävs förutom aktivitet också teorier som är användbara för elevernas lärande. Boken Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv lyfter fram aktionsforskning och aktionslärande som strategier för att utveckla ämnet.

Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv vänder sig till blivande och yrkeverksamma lärare i ämnet idrott. Om författarna Inger Karlefors är idrottslärare, lektor och forskare inom idrott och ämnet idrott och hälsa, med anknytning till idrottshögskolan vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Krister Hertting är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan i Halmstad. Hans forskningsområde är framför allt pedagogiska aspekter av barn och ungdomsidrott, men också lärande och psykosocial hälsa i skolan. Tom Tiller är professor i pedagogik vid Uit - Norges arktiske universitet och gästprofessor vid Luleå tekniska universitet. Han är också forskningsledare för Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring (Uit).

prognos och Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) ur ett didaktiskt. Detta får. Kunskapande i. Utdrag ur PingPong. Ämne: Idrottsundervisning, Idrott, Hälsa, Aktionsforskning, Fler. det då som ska bedömas i idrott och hälsa 1.

Köp boken Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv hos oss. Gå till innehåll Gå till meny. idrott, hälsa och.