Produktionslogistik

Produktionslogistik
Upplaga:
1
ISBN:
9789144064734
Utgivningsdatum:
2010-04-07

Med produktionslogistik menas planering, samordning och styrning av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med utgångspunkt från dess produktionssystem. Området har fått allt större betydelse för företag i takt med dels ökade krav på kortare och säkrare leveranstider, dels ökade krav på mindre kapitalbindning samtidigt som man ska kundanpassa sina produkter. Författarna ger först en teoretisk bakgrund till och förklarar innebörden av de arbetssätt och planeringsmetoder som används idag. Därefter fördjupar de diskussionen om de olika planeringsmetodernas egenskaper och användningsområden. Produktionslogistik vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den fungerar även som redskap för konsulter och yrkesverksamma vid val, utformning och praktisk användning av planeringsmetoder för att skapa effektiva och konkurrenskraftiga företag. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2003.

Ziel unserer Arbeit ist die Konzeption, Gestaltung und Optimierung der Produktionsstrukturen und -prozesse auf planerischer und … Logivations W2MO - Supply Chain, Lagerplanung, Optimierung und Deep Machine Learning - durchgängig integriert Bei der ABC-Analyse sollen Kunden, Produkte oder auch Lieferströme in Abhängigkeit zu einem bestimmten Wert (Umsatz, Verbrauch etc. Unter Produktionslogistik … Plan är kunskapsorganisationen inom lean, logistik och värdeskapande flöden. Als regionaler Transport und Logistikdienstleister reagieren wir flexibel auf die Bedürfnisse der unternehmenseigenen Produktionslogistik.

Die Produktionslogistik kennzeichnet die Phase zwischen Beschaffungslogistik und Distributionslogistik. +49/2401/6087-0 Mobile Barcodelesesysteme für die Online-Datenerfassung in der Lager- und Transportlogistik. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, smarta fabriker och smarta. Erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und die Dienstleistungen, die wir anbieten. Werden Sie Teil eines wachsenden Netzwerkes aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Wissenschaft und gestalten.