Hör detta och lyssna till det : en antologi om flykt

Hör detta och lyssna till det : en antologi om flykt
Antal sidor:
160
Kategori:
ISBN:
9789187393495
Utgivningsdatum:
2017-10-02

Berättelser i bild och text från barn på flykt, forskare, läkare, journalister, aktivister, poeter och många fler. Med bidrag som både beskriver det rådande samhällsklimatet och ger en historisk bakgrund samt synliggör den normaliseringsprocess som kategoriserar och rangordnar människor.

Läser drygt 100 böcker om året. Det tänker vi fira, berätta om goda bedrifter och prata om framtiden - med hjälp av professor emeritus JAN HJÄRPE Hallå världen. »Detta är Nairobi. Läser drygt 100 böcker om året. Jag behöll och vårdade lammet i dess sönderbrutna skick i ett par år och begravde det slutligen i en ljungbacke, sedan jag till det yttersta pressat det på alla. Läser drygt 100 böcker om året.

Så här ska man göra för att ta sig fram:bli skelettlös och behandla sin tvångströja som om den är en lek, en utmaning. läsdagbok. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan.