Salutogenes : om hälsans ursprung

Salutogenes : om hälsans ursprung
Antal sidor:
211
Upplaga:
1
Författare:
ISBN:
9789147111336
Utgivningsdatum:
2015-08-07
Förlag:

Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes - det goda livets ursprung. Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbete med att ta hand om barn och familj och att göra en fullödig insats inom arbetslivet antingen man är ledare eller medarbetare.

Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också. Läs mer Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbete med att ta hand om barn och familj och att göra en fullödig insats inom arbetslivet antingen som ledare eller medarbetare.

Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också. Boken är skriven av forskare med god kännedom på området och bidrar med ny kunskap då salutogenes sätts i ett sammanhang. Författarna relaterar kunskapsområdet till hälsofrämjande och visar hur viktiga människors olika förmågor och resurser för hälsa och välbefinnande är för hälsofrämjande. Om författarna Monica Eriksson är politices doktor och docent i socialpolitik med inriktning hälsofrämjande. Författarna är verksamma vid Högskolan Väst och Centrum för Salutogenes och arbetar dagligen med frågor kring hälsa i olika sammanhang.

Ladda ner Salutogenes : om hälsans ursprung – Monica Eriksson Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes - det goda livets ursprung. Vill du veta mer om digital a rbetsmiljö och UX på jobbet,. Henricson, M. 4 Källa: Eriksson M. Vår uppfattning om ungdomarna var. Andra har även köpt. Liber. Salutogenes : om hälsans ursprung. Salutogenes - om hälsans ursprung. hälsokommunikation utan också på hälsans sociala.