Lite historia - från Big Bang till Higgs

Lite historia - från Big Bang till Higgs
Antal sidor:
132
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789174632514
Utgivningsdatum:
2013-11-22
Förlag:

Universum har fascinerat mänskligheten i alla tider, och i denna bok ges en redogörelse för uppfinningar, upptäckter med mera, vilka har bidragit till vår förståelse av universum. Mänsklighetens historia är bara en liten parentes i ett universellt perspektiv, men de milstolpar som kantat vägen till vad vi idag vet är spännande läsning och boken erbjuder en repetition av mycket av det vi lärde oss i skolan. Men vad skall hända med vårt universum i framtiden. Här finns plats för spekulation och författaren bidrar med intressanta synpunkter.

Dictionary. com's first Word of the Year was chosen in 2010. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. com. com. Dictionary. A list of every Word of the Year selection released by Dictionary. com's first Word of the Year was chosen in 2010.