Värdskap : inom turism och resande

Värdskap : inom turism och resande
Antal sidor:
118
Upplaga:
1
Författare:
ISBN:
9789144066301
Utgivningsdatum:
2010-11-29

Hur kan värdskap definieras? Hur är detta begrepp relaterat till turism och service? För att kunna förstå vad värdskap innebär måste kunskap från såväl olika ämnesdiscipliner som turismnäringen användas. Författaren betraktar värdskapet som ett personligt förhållningssätt men betonar samtidigt begreppets komplexitet och relationen till turismbegreppet och den traditionella serviceuppfattningen. Boken består av fyra delar och tar upp värdskapets aktörer och mötesplatser men också olika dimensioner av värdskap som transport, boende, måltid, evenemang och redskap. Dessa resonemang illustreras av ett antal fallstudier skrivna av personer som är väl meriterade inom sina respektive områden. Boken är lämplig för kurser i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskola samt för personer som kommer i kontakt med värdskap i sitt arbete.

Med världen som klassrum. 'Ett Paralympics och vinter-OS i Sverige kan bli en vinst för hela samhället. Med världen som klassrum. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. För dig som vill arbeta med turism och resor i Sverige eller utomlands erbjuder vi en innehållsrik och spännande yrkesutbildning. I så fall är det en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. För dig som vill arbeta med turism och resor i Sverige eller utomlands erbjuder vi en innehållsrik och spännande yrkesutbildning. Med världen som klassrum.