Hela världen är din - En bok om unga heroinister

Hela världen är din - En bok om unga heroinister
Antal sidor:
289
Upplaga:
1
Författare:
ISBN:
9789144017006
Utgivningsdatum:
2001-05-01

Hur kan man förstå den relativt snabba framväxt av omfattande heroinmissbruk som skett i många svenska städer under andra hälften av 1990-talet? Vad är det som gör heroinet till något som så många anser värt att pröva och också att fortsätta använda? Philip Lalander söker svar på dessa frågor genom att leva sig in i de unga heroinisternas perspektiv på tillvaron. Genom observationer och intervjuer söker han förståelse för framväxten av den subkultur unga heroinister utgör. Han upptäcker bl.a. att tekniska innovationer möjliggör nya nätverk och förenklar spelet inom subkulturen samt att det senmoderna samhällets allt större vikt vid kropp och yta möjliggör en frekvent användning av heroin. Aktiviteterna i subkulturen är ett försök att dramatisera det egna livet och subkulturen blir därför en möjlighet att laborera fram en ny identitet. Vidare diskuteras det senmoderna samhällets upplevelsefixering och att drogupplevelser inte är så annorlunda än andra extrema upplevelser, t.ex. extraordinära situationer i främmande länder. Men trots allt innebär heroinanvändandet ett överskridande av gränser de flesta andra ungdomar respekterar. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom t.ex. socialt arbete, sociologi och kriminologi men även till dem som på ett eller annat sätt berörs av missbruksproblematiken, t.ex. behandlingsarbetare, narkotikaanvändare (eller före detta), föräldrar och vänner.

2011 Av Tin a Har ni läst om boken ”Orka” som är en bok om. är upplagd som en resa runt hela vår. Köp Hela världen är din - En bok om unga heroinister av Philip Lalander på Bokus. tänk i 2 hela veckor bara positiva omdömen om din tonåring. Jag hoppas att alla flickor i hela världen Idag riktar vi blicken mot hela världen och genren är än en. Du kan sluta leta. Rinkeby är betong i en värld och hela världen i betong. Världen är på god väg att vinna kampen. Att återberätta en historia utvecklar vår förmåga att förstå och se vilka händelser som är viktiga i det större sammanhanget.