Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom

Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom
Antal sidor:
309
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789144008608
Utgivningsdatum:
2000-06-01

Kunskap om fysiologiska skeenden är en av hörnpelarna vid diagnostik av sjukdom och vid bedömning av terapi och prognos. Kliniskt fysiologisk diagnostik har genomgått en snabb utveckling och delvis blivit en apparat- och resurskrävande verksamhet. Detta har medfört att kunskap och resurser samlats till särskilda avdelningar. Kunskapen om kliniskt fysiologiska förlopp bör dock vara varje läkares egendom.

Denna bok ingår i en serie skrifter som utges för att vidga den kliniskt fysiologiska kunskapen och är avsedd för kliniska fysiologer, lungmedicinare, anestesiologer och för läkare inom andra specialiteter med särskilt intresse för lungors funktion och utredning av lungsjukdom. Boken kan förhoppningsvis även vara värdefull för biomedicinska analytiker och vårdpersonal, som kommer i kontakt med patienter med lungproblem.

Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter. Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter. Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Verktyget för läkare i svenska sjukvården.