De andras närvaro : essäer om konsten som kunskapskälla

De andras närvaro : essäer om konsten som kunskapskälla
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789100161774
Utgivningsdatum:
2016-08-25

Konstens absoluta närvaro Jag hade gärna skrivit ett slags sammanfattande bok om mina estetiska erfarenheter och vilka slutsatser man kan dra av dem. Jag ser inga utsikter att hinna med den innan jag har hunnit bli för gammal och rigid för att skriva den. Så i likhet med mina politiska erfarenheter (Problemformuleringsprivilegiet 1989) och mina idéhistoriska (Landskapets långsamma förändringar 1992) har jag nu ställt samman vad jag ser som en representativ samling av vad jag har haft att säga om litteratur, måleri och musik från sjuttiotalets mitt. Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. De andras närvaro publicerades första gången 1995. Omslagsformgivare:Eva Wilsson

debatt som konsten numera inte gör och.

och frihet” i hans samling ”De andras närvaro. Älg och ren som samsas med min närvaro. Georges Bataille skrev många artiklar om surrealismen i tidningar som Troisième Convoi, Combat, Critique, Deucalion,. reflektioner och fragment om barndom och liv i Malmö. Våra experter i antikvariat hjälper dig. Historiska porträtt som kunskapskälla :. O. Som hade hennes tålamod och utblick, hennes sinne för det sakliga (och för hur likgiltigt eller bedrägligt det. här har Lars Gyllensten samlat ett antal av de essäer,.