Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad

Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad
Antal sidor:
229
Upplaga:
01
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789144031347
Utgivningsdatum:
2005-03-01

Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad belyser de förändrin gar som ägt rum inom den svenska psykiatrin sedan början av 1990-talet , med speciell tyngdpunkt på psykiatrireformen 1994 och dess konsekven ser. Denna reform har bland annat lett till att den kommunala socialtj änsten fått ett allt större ansvar för omsorgen om personer med långva riga och svåra psykiska funktionshinder. Teman som lyfts fram är försk jutningen från begreppet ?psykisk sjukdom? till ?psykiskt funktionshin der?, vår kunskap kring psykiska funktionshinder och hur drabbade pers oner hanterar dessa i sin vardag. Vidare diskuteras de nya roller som anhöriga och frivilligorganisationer fått efter avvecklingen av de gam la mentalsjukhusen; de krav på delaktighet och inflytande över det egn a livet som psykiskt funktionshindrade ställer, något som också föränd rar villkoren för dem som arbetar med dessa frågor. Boken vänder sig s peciellt till personer som utbildar sig inom vård och omsorg.

Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad belyser de förändringar som ägt rum inom den svenska psykiatrin sedan början av 1990-talet.

Lägg i varukorg. Du har rätt till hjälp. Kvalitetskraven utgår från personen som. Köp boken Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad av Alain Topor, Peter Brusén, Anna Meeuwisse (ISBN 9789144062853) hos Adlibris. Pris: 310 kr. 9789144031347. Pris: 218 kr. Anhörigstöd, psykiskt funktionshindrad. Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. Encuentra Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad (Handikapp & samhälle) de Lars-Christer Hydén (ISBN: 9789144031347) en Amazon.