Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik

Samfälligheter : praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik
Antal sidor:
203
Upplaga:
7
Författare:
ISBN:
9789176950838
Utgivningsdatum:
2017-06-30

Samfälligheter är en praktisk och begriplig handbok för dig som har en andel i en samfällighet eller är engagerad i en samfällighetsförening, t ex om du sitter i styrelsen eller är revisor eller på något annat sätt deltar i föreningsarbetet. Boken är heltäckande när det gäller de mycket speciella reglerna kring juridik, skatt och ekonomi för samfälligheter. Dessutom får du många handfasta råd och tips om det praktiska arbetet i en samfällighetsförening. Ur innehållet: Samfällighetsföreningens uppgifter Olika typer av samfälligheter Marksamfälligheter - gemensamhetsskogar, grustag, linsänken, allmänningar, bysamfälligheter Anläggningssamfälligheter - vägsamfälligheter, vattenreglering, skogsbilvägar, gemensamhetsanläggningar Jakt och fiskevårdsområden Samfälligheter som är egna skattesubjekt Samfälligheter som beskattas hos delägarna Skatteregler och momsregler Kontrolluppgifter Bokföring, bokslut och revision Föreningsstämman Styrelsearbetet Andelstal Utdebitering Statsbidrag

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta den du behöver. Regeringen står i begrepp med att införa en ny förvaltningslag. kand. Det smidigaste är dock att utgå från Lantmäteriets. kand. Han har varit föredragande hos Justitiekanslern, kansliråd i Justitiedepartementet.

Regeringen står i begrepp med att införa en ny förvaltningslag. Det smidigaste är dock att utgå från Lantmäteriets. Regeringen står i begrepp med att införa en ny förvaltningslag. Det smidigaste är dock att utgå från Lantmäteriets.