Prio Matematik 9 Grundbok

Prio Matematik 9 Grundbok
Antal sidor:
296
ISBN:
9789152324721
Utgivningsdatum:
2014-08-04

Prio Matematik är en matematikserie för högstadiet med tydlig struktur, modern form och ett stort matematiskt innehåll. Prio Matematik är skriven för att svara mot kraven i Lgr 11. Här får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet och träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter.

I Prio Matematik får eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Med Prio Matematik för eleven mycket goda förutsättningar att utvecklas. Kritiska punkter Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning. Prio matematik har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven god förståelse och stimuleras till kommunikation och kreativitet. Prio Matematik har * fem kapitel per årskurs * fokus på förmågorna * tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och exempel med lösningsförslag * avsnitt med uppgifter på tre nivåer * uppgifter som tränar förståelse, resonemang och kommunikation * kontinuerlig repetition * tydligt språk * begreppslista * tankekarta Onlinebok Prio Matematik finns som onlineböcker. Med en onlinebok har man alltid tillgång till sin lärobok. Allt man behöver är en dator eller surfplatta, en internetuppkoppling och ett personligt lösenord. Man kan jobba i klassrummet, i biblioteket och hemma. När man använder surfplatta laddar man ner boken via appen ""Sanoma Utbildning"". Appen laddas ner gratis från App Store (för iPad) eller Google Play (för Android). Då fungerar den även offline. Lärarguide TIll varje lärobok i Prio Matematik finns en lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Lärarguiden följer läroboken uppslag för uppslag med kommentarer, tips och lösningsförslag. Lärarguiden underlättar din vardag och är din guide till en lyckad matematikundervisning. Prov, Övningsblad och Aktiviteter Prio Matematik har mängder av extra material i form av övningsblad och aktiviteter, allt för att möta alla elever och låta dem träna på alla förmågor. Till varje kapitel finns ett prov för att kunna utvärdera eleverna mot kunskapskraven. Vi har tagit fram ett nytt provkoncept där förmågorna tydliggörs och där rättning och utvärdering effektiviseras. Strukturen i Prio Matematik Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen. Efter inledningen kommer teori och exempel som får ta plats och är skrivna så att eleverna lätt kan följa med. Vi förtydligar och lyfter fram kritiska punkter med pekbubblor och kommentarer. Uppgifterna inleds med en starter, en öppen uppgift som syftar till att samla klassen där alla elever ges möjlighet att komma med olika lösningar och svar. Uppgifterna är inspirerande och varierade på tre nivåer och lyfter ofta fram kritiska punkter för avsnittet. Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen. Historiksidor gör nedslag i matematikhistorien eller i intressanta samhällsföreteelser kopplat till matematik. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag, problem, resonemang och kommunikation, där eleverna får extra träning i att använda och utveckla dessa förmågor. Kapitlet avslutas med en begreppslista och en tankekarta.

Begreppslilstan ger en förklaring till de viktigaste begreppen som tagits upp i kapitlet. Tankekartan fungerar som en sammanfattning och

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Skriv in din e-postadress så skickas ett nytt lösenord till dig direkt. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Skriv in din e-postadress så skickas ett nytt lösenord till dig direkt. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Glömt lösenord. Skriv in din e-postadress så skickas ett nytt lösenord till dig direkt.