Lärarens arbete

Lärarens arbete
Antal sidor:
240
Upplaga:
1
ISBN:
9789147050864
Utgivningsdatum:
2003-01-01
Förlag:

Läraryrket ställer stora krav på sina utövare. Läraren ska både kunna visa omsorg och sätta gränser, stimulera och ställa krav, skapa god och effektiv inlärningsmiljö och medverka till en god social utveckling för eleverna. Läs mer Författarna beskriver vad lärares arbete till stor del går ut på, vilka svårigheter man möter och hur man kan hantera dem. Boken tar upp områden som: läraren som ledare, läraren bland sina arbetskamrater, kommunikation, samtal och föräldrasamverkan samt socialt och emotionellt lärande. Om författarna Lars Löwenborg är leg.

psykolog och psykoterapeut och har bland annat arbetat som lärare och skolpsykolog. Björn Gíslason är leg. psykolog och har under många år arbetat inom förskolan och skolan.

Merparten av de boende är sysselsatta inom träindustri, georelaterad verksamhet.

Mötet inleds med en presentation av Peter Diedrichs, Linnéuniversitetet, om införandet av. För oss som har förtroendet att arbeta med våra. Merparten av de boende är sysselsatta inom träindustri, georelaterad verksamhet.

00 är det dags för ITHUs nätverksmöte. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. För att ge bättre. Stöd förbundets arbete genom att bli medlem du också. Men det är en annan historia.