Matematiska utmaningar - En kurs i problemlösning

Matematiska utmaningar - En kurs i problemlösning
Antal sidor:
404
Upplaga:
1
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789144107745
Utgivningsdatum:
2015-02-09

Träning i matematisk problemlösning ger kunskap om tänkbara lösningsstrategier, systematiskt utnyttjande av ett analytisk tänkande, korrekt argumentation och motivering av varje steg i en slutledning. Dessa färdigheter har man nytta av inte bara i matematiska sammanhang utan i en mängd olika situationer i livet. Matematiska utmaningar - en kurs i problemlösning ges vid Stockholms universitet och denna bok följer kursens upplägg. Boken är indelad i fjorton mer eller mindre självständiga kapitel. Tanken är att man ska kunna läsa ett kapitel utan att man för den delen behöver ha läst de tidigare. Bokens innehåll kan indelas i fyra grupper: talteori, algebra, kombinatorik samt geometri.

Varje kapitel avslutas med ett antal uppgifter i varierande svårighetsgrad för självständig lösning. De flesta uppgifter kommer från diverse nationella och internationella matematiktävlingar runt om i världen. Mer om själva kursens upplägg kan man finna på http://utmanande.math.su.se. Boken vänder sig främst till elever på gymnasienivå, studenter vid universitet och högskola inom naturvetenskaper, ingenjörsprogram, teknik, nationalekonomi och företagsekonomi samt till lärare som vill komplettera sin lärarutbildning i matematik. Boken kan även rekommenderas till allmänt matematiskt intresserade som vill utveckla sin problemlösningsförmåga.

25 april 2018 Regnjacka – bra att ha även i yrkeslivet Att ha rätt kompetens för sitt yrke är en. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. [Läs vidare. Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Infotiv Q1 - GGWP. Kommentar. 25 april 2018 Regnjacka – bra att ha även i yrkeslivet Att ha rätt kompetens för sitt yrke är en.