Sex och lite sånt

Sex och lite sånt
Antal sidor:
28
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789186447731
Utgivningsdatum:
2012-01-16
Förlag:

I vår faktaserie Aha, nu fattar jag! presenteras fakta inom olika områden på ett lättläst och lättbegripligt sätt, samtidigt som man får med många olika aspekter av de olika ämnena.

Innehållet i böckerna är utarbetat för att följa målen i de nya kursplanerna.

Språket är bearbetat och därför enkelt att både läsa och förstå. Svåra ord förklaras i marginalen.

Böckerna kan med fördel användas till elever med kognitiva funktionsnedsättningar, till elever med läs- och skrivsvårigheter eller till elever som har ett reducerat ordförråd. Faktaserien utarbetas i nära samarbete med pedagoger inom särskolan, SvA-pedagoger samt pedagoger med erfarenhet av elever med språkstörningar. Totalt består serien av åtta faktaböcker, samt en handledning (Genväg till Aha-serien). Vill du använda boken i undervisningen? I så fall finns det gratis arbetsmaterial att ladda ner från förlagets hemsida: www.

nyponforlag.se

Det var i somras. Frågan kommer från en tjej som är kär i en yngre kille och rädd vad andra ska tycka om det. Frågan kommer från en tjej som är kär i en yngre kille och rädd vad andra ska tycka om det. Och vilket genombrott. I över 38 år har Malena Ivarsson gett råd om sex och relationer. Andra personer tänker sällan på sex. När jag gått en stund ser jag ett. ”Rädd för mina blygdläppar” Jag är oskuld och vet inte om jag kommer våga ha sex på grund av att min ena inre blygdläpp är mycket större än. Karlskrona. Eller så e ja så bakis att jag missade.