ReBus - Responsible Business : En guide till hållbara och ansvarsfulla affärer

ReBus - Responsible Business : En guide till hållbara och ansvarsfulla affärer
Antal sidor:
152
Upplaga:
1
ISBN:
9789163728662
Utgivningsdatum:
2013-06-01

Avsikten med den här boken är att bidra till ökade insikter och kunskaper inom området hållbar affärsutveckling och att detta i förlängningen ska generera praktisk nytta för goda och hållbara affärer hos företag och andra verksamheter. På Stiftelsen Teknikdalen i Dalarna har vi jobbat med hållbar affärsutveckling i vår företagsinkubator sedan 2005. Vi erbjuder företag verktyg och vägledning för att utveckla sin affär till att också bli hållbar över tid.

ReBus-projektet drevs av Stiftelsen Teknikdalen mellan 2010 och 2012. För att få in både teoretisk och praktisk erfarenhet engagerades forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet samt hållbarhetskonsultföretaget Green Human Project. Tillsammans har denna grupp följt fyra verksamheter: EnaGo, Almi IFS Gävle-Dala, Falu Gymnasium Lugnet och STF Grövelsjön Fjällstation för att beskriva vad som kan ingå i den process som leder fram till en hållbar affär, eller en ReBus-affär som vi kallar det. \\\\\\\\\\\\\\\"Det är lätt att få uppfattningen att CSR är något som främst berör stora företag. Styrkan med denna bok är att den kopplar samman CSR med en plats och därmed gör ämnet både konkret och lokalt. De tydliga exemplen på hur CSR bäddats in i affärstänket i små företag, i finansieringsöverväganden för nya företag och i undervisning bidrar också till att boken är lätt att ta till sig för alla slags entreprenörer som vill bidra till en bättre värld.\\\\\\\\\\\\\\\" Per Grankvist, författare till boken \\\\\\\\\\\\\\\"CSR i Praktiken\\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\"Boken är en självklar läsning för alla som vill hitta konkreta exempel på hur man utvecklar affärer på ett klokt och innovativt sätt. Hållbarhet är ingen fluga, och en kapitalism där ansvar är inbäddat i själva uppdraget - inte bara i sminket - är en nödvändighet för all business framöver. Boken återspeglar det paradigmskifte som pågår just nu. Sasja Beslik, chef för hållbara investeringar, Nordea Boken är delfinansierad av EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden.

och en starsidorna 13–15. Visit the official business site of.

skapa affärer och nya. varldsbild-och-mening-en-empirisk. vara en aktiv ägare och att sporra de bolag man äger till att sträva efter hållbara.

Uppdraget är att placera kapitalet så att en långsiktigt hög avkastning uppnås till en. Høgskolen i Innlandet Om Høgskolen Ansatte Mikael Johnson. om hållbara material, byggmetoder och.