PULS Teknik 7-9 Grundbok

PULS Teknik 7-9 Grundbok
Antal sidor:
237
Upplaga:
4
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789127416277
Utgivningsdatum:
2012-08-01

Ett ämne för alla PULS Teknik tar avstamp i den spännande teknik historiska utvecklingen och landar i dagens komplexa samhälle. Den tar upp små detaljer och stora system och förklarar hur de hänger ihop. Denna unika bok ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de utvecklar sina kunskaper och sin medvetenhet inom teknikområdet, en förutsättning för att kunna ta medvetna beslut i en värld som svämmas över av teknik. Det finns tydliga kopplingar mellan bokens innehåll och Lgr 11. Grundläggande förmågor som eleverna förväntas utveckla analyseras och exemplifieras. Genom att dessa förmågor ges en central och återkommande roll uppmuntras eleverna att reflektera över vad de gör och varför. Utgångspunkten har varit att eleverna ska kunna känna igen sig i texter och bilder och känna att teknik är ett ämne som angår dem ett ämne för alla. PULS Teknik är rikt illustrerad och har gott om varierade uppgifter att arbeta med, både praktiska och teoretiska. De flesta uppgifterna är dessutom sådana att de bara kräver enkel utrustning som redan finns i många klassrum och skolor. Uppgifterna tränar eleverna i de arbetssätt som används vid teknikutveckling. Digitalbok PULS Teknik finns också som digitalbok. I den är all text inläst, och dessutom har den sökbart innehåll,bokmärkning, länkad innehållsförteckning och zoomfunktion. Dina elever kan lätt koppla upp sig mot boken var de än befinner sig. Du kan också använda den med projektor för genomgångar i klassen. Lärarhandledning Till PULS Teknik finns även en gedigen lärarhandledning som är webbaserad och består av kopieringsunderlag (pdf:er). Den kan laddas ner och delas med lärare på skolan. Ett heltäckande läromedel i Biologi, Kemi, Fysik och Teknik för 79, enligt Lgr 11 PULS Biologi 79 PULS Kemi 79 PULS Fysik 79 PULS Teknik 79

Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras. Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras. Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras. Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras. Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras. Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras. Notera att det endast är bibliotek och skolbibliotek som är behöriga att beställa talböcker, övriga beställningar kommer att makuleras.