NJA II. Årsbok 2002 : Tidskrift för lagstiftning m.m.

NJA II. Årsbok 2002 : Tidskrift för lagstiftning m.m.
Antal sidor:
685
Upplaga:
127
Kategori:
ISBN:
9789139009115
Utgivningsdatum:
2003-07-01

Central lagstiftning inom civilrätten, straffrätten och processrätten behandlas utförligt, men även andra viktiga lagar tas upp. Motiven är sammanställda under resp. paragraf i lagen.

(Red. (Nytt juridiskt arkiv Avd. II. Köp NJA II. finns i Kammarrättens årsbok avd. m.

2002, s. PT Prövningstillstånd ref. Häften : Årg. och Tidskrift för lagstiftning,. Tidskrift för lagstiftning m.