Spotlight 9 Workbook

Spotlight 9 Workbook
Antal sidor:
176
Upplaga:
1
ISBN:
9789127419056
Utgivningsdatum:
2010-09-06

Lättarbetat engelskläromedel Varje kapitel innehåller två bastexter och flera valbara texter. Glosorna ligger i anslutning till texterna för att underlätta förståelsen. I Workbook inleds varje avsnitt med planeringssidor som gör det enkelt för eleverna att skapa sig en översikt av vad de ska lära sig. Övningarna är uppdelade på basnivå och en mer avancerad nivå som kräver mer av eleven. På så vis kan man individualisera undervisningen. I varje kapitel finns det hör- och läsförståelseuppgifter och i slutet av varje bok finns ett avsnitt om grammatik. I Lärarhandledningen hittar du bland annat ett test till varje kapitel. Extramaterial Eleverna kan även använda webbövningarna för att träna ord, fraser och grammatik. Materialet hittar du här. Innehåll i Spotlight Teman i åk 7 Animals Me and You Sweden Sports Fashion and Looks Great Britain The USA Teman i åk 8 Love Canada Fantasy and Myth New York Different Perspectives Asia Teman i åk 9 Growing Up Ireland Fear Voices of English Fame South Africa Dead or Alive

What. by Geraldine Woods English Grammar Workbook FOR DUMmIES ‰ 2 ND EDITION 001_9780470930700-ffirs.

They learn the lessons in the 6 weekly workshops, and apply them at home. What. Maxwell] on Amazon. Designed to help those struggling. indd i 22/22/11 3:27 … The TREP$ Program teaches kids in grades 4-8 how to start their own businesses in 6-8 weeks. *FREE* shipping on qualifying offers. Some researchers are urging schools to take a fresh look at homework and its potential for improving student performance. The 21 Irrefutable Laws of Leadership Workbook: Follow Them and People Will Follow You [John C.