Etik i stadsplanering

Etik i stadsplanering
Antal sidor:
231
Upplaga:
1
ISBN:
9789144053370
Utgivningsdatum:
2009-01-26

Den värdegrund som det svenska samhället och svensk stadsplanering vilar på har allt mer försvagats. Samtidigt innebär globalisering, miljöförstöring och tekniska förändringar svåra prövningar. Bör man som stadsplanerare tillmötesgå de multinationella företagens krav på en investeringsvänlig stad eller främja bättre miljö och minska stadens ekologiska avtryck? Bör ombyggnaden av innerstaden tillvarata allmännyttans behov eller de resursstarka hushållens anspråk på centralt belägna lägenheter? Etik i stadsplanering tar ett brett grepp om etiken inom planeringen och bland planerare.

Med utgångspunkt i olika samhällsvetenskapliga metoder granskar författarna hur planerare reflekterar över etiska ställningstaganden, det etiska innehållet i Göteborgs och Malmös översiktsplaner samt planeringen i Hammarby sjöstad i Stockholm. Boken presenterar också ett utkast till hur etiska spörsmål kan tillföras befintlig planerarutbildning. Boken vänder sig till studenter inom planerings- och samhällsbyggnadsutbildningar och är intressant läsning för planerare och andra offentligt anställda som möter etikfrågor i sin verksamhet. På bokens webbplats finns tre planerarföreningars etikregler samt den enkät som boken bygger på. www.studentlitteratur.se/33268

Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning. Från och med 22 september 2017 kan du söka i SAOL 14 på svenska. Var noga med vilket användarnamn du väljer. Skifferexpert och doktorand i tillämpad etik, Linköpings universitet, Nordskiffer. Vid intervjuer bör. 3. Här hittar du service, tjänster och stöd som underlättar din vardag oavsett var du befinner dig i livet. Hållbarhet & etik; Kunskapsbanken; Utbildning; Om oss; Kontakt;.