När kroppen är gravid och själen sjuk

När kroppen är gravid och själen sjuk
Antal sidor:
100
Upplaga:
1
ISBN:
9789163353789
Utgivningsdatum:
2009-01-01
Förlag:

En efterfrågad bok om graviditet och samtidig psykisk sjukdom Det föds cirka 100 000 barn i Sverige under ett år. Mellan 10-20 procent av de blivande eller nyblivna mammorna lider av psykisk ohälsa. Senare års forskning visar att den havande kvinnans psykiska hälsotillstånd är av största betydelse, inte bara för henne utan även för det väntade barnet. Det kan till och med vara livsavgörande. Psykiatriker Lars Häggström och Margareta Reis, docent i farmakologi, har skrivit boken "När kroppen är gravid och själen sjuk". Boken är skriven för vårdpersonal, kanske främst psykiatriker, gynekologer, barnmorskor samt distriktsläkare- och sköterskor. Kunskapsläget vad beträffar säkerhet både för mamma och foster kring behandling med antidepressiva läkemedel, antipsykosläkemedel inklusive litium, bensodiazepiner och hypnotika beskrivs. I fokus är den risk-nyttobedömning som hela tiden måste göras. Specifika symtombilder vid de vanligaste psykiatriska diagnoserna, med inriktning på det typiska för insjuknandet under eller strax efter graviditeten, diskuteras också. Föreläsning av författarna kan bokas.

Och kör på för tusan. Johan Örlander började först att läsa till civilingenjör men valde sedan en annorlunda bana än sina studiekamrater. Tack Andréas och Karin, Guds välsignelse över er. Jag fick ett missfall i v. Jag vet att jag är här och finns här av en sperciell anledning. Sök er till församlingar. Du har med renhet förklarat det som så länge har funnits i mina tankar. 09. Intresset kom när. Jag har en fråga angående utmattningssyndrom. Johan Örlander började först att läsa till civilingenjör men valde sedan en annorlunda bana än sina studiekamrater.