Det praktiska intellektet : datoranvändning och yrkeskunnande

Det praktiska intellektet : datoranvändning och yrkeskunnande
Antal sidor:
152
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789173350204
Utgivningsdatum:
2009-07-13

De fallstudier som står i centrum gäller datorstöd for verksamheter med ett beräkningskunnande i fokus. De kan vara en spegel for reflektion; det finns möjligheter for läsaren att "känna igen sig" liksom att se olikheterna i förhållande till den egna verksamheten. Reflektion över praxis är ett nödvändigt inslag för en fördjupning av yrkeskunnandet. För att kunna tematisera det slag av kunskap som yrkeskunskap utgör - vilket innebär en kunskap som används i praktiska situationer, for att lösa arbetsuppgifter man står inför behövs ett filosofiskt arbete. Ett nära samarbete med filosofer har varit av avgörande betydelse. "Jag skulle vilja beteckna Dialogseminariets experimentella verksamhet som ett praktiskt filosofiskt laboratorium med ambitionen att återuppfinna (ett nytt slags) humanvetenskap i en kontext präglad av naturvetenskapliga-teknologiska kunskapskulturer." Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi

Illustr. Illustr. Red.

Illustr. 513 sidor. Symposier på Krapperups borg 3. 1600-talets ansikte.

Sten Åke Nilsson och Margareta Ramsey. Lund 1997.