God skrivutveckling i praktiken

God skrivutveckling i praktiken
Antal sidor:
110
Upplaga:
1
ISBN:
9789127435964
Utgivningsdatum:
2015-01-31

God skrivutveckling - kartläggning och undervisning Här får du det redskap som gör det möjligt för dig att följa varje barns skrivutveckling och individuellt hjälpa varje barn vidare. Liksom i God läsutveckling, anges här fem separata utvecklingsstegar för eleven att klättra på för att uppnå god skrivförmåga. Genom att skalstegen är åskådligt beskrivna med exempel, underlättar det för läraren att avgöra hur långt eleven hunnit i de olika utvecklingsdimensionerna. Beskrivningen innefattar skrivutvecklingens olika dimensioner: Stavning, Meningsbyggnad och textform, Funktionell skrivning, Skapande skrivning och Intresse och motivation för skrivning. Till boken finns en studiehandledning tänkt för studiecirklar om fem träffar. God skrivutveckling i praktiken - konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag God skrivutveckling i praktiken är direkt kopplad till grundboken God skrivutveckling. I boken finns metodiska tips, övningar och kopieringsunderlag överskådligt samlade steg för steg inom dimensionerna Stavning, Meningsbyggnad och textform, Funktionell skrivning och Skapande skrivning.

För att belysa de olika faserna i skrivutvecklingen finns även kommenterade elevtexter. Är du intresserad av fortbildning i skrivutveckling? Kontakta Natur & Kultur på [email protected]

Anmäl dig här.

SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET – förslag till målsättning och arbetsplan för. Äntligen dags igen för Flerspråkighet i fokus – i år skräddarsytt för dig inom skolan för att ge dig den specifika kunskap du behöver. Anmäl dig här. Anmäl dig här. Det pratas mycket om en likvärdig skola, men vad innebär det i praktiken. Skolbiblioteksverksamhet – förslag till mål – Skolbibliotek. Det pratas mycket om en likvärdig skola, men vad innebär det i praktiken.