Simsalabim 6 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim 6 Elevpaket (Bok + digital produkt)
Antal sidor:
128
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789144096872
Utgivningsdatum:
2014-08-12

Simsalabim - hela språket i ett paket I Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker, ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Det är uppgifter och övningar som gör nedslag i svenskämnets alla delar. Hela språket förpackat i ett komplett elevpaket - grundbok, arbetsbok och digitalt läromedel, ett paket till varje elev. Simsalabim! SIMSALABIM OCH LGR 11 Arbetssätt och innehåll i Simsalabim överensstämmer med de nya kursplanerna och alla uppgifter och övningar är kopplade till de gällande kunskapskraven. GRUNDBOK - INSPIRATION OCH MYCKET LÄSNING Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. Varje kapitel innehåller ett utdrag ur en ungdomsbok och en klassiker kopplade till ett tema. Samtliga texter är inlästa och svåra ord förklarade. Alla kan dela samma läsupplevelser och delta i gemensamma samtal om texternas innehåll.

Uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier såväl som grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer. ARBETSBOK - ETT HÄFTE FYLLT MED SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNINGAR I arbetsboken finns övningar till alla kapitel och kunskapskrav och här kan dina elever arbeta vidare med sin språkutveckling. Nu handlar det om att träna och befästa det som ni gemensamt gått igenom i grundboken. Många av uppgifterna är av öppen karaktär utan givna svar, eleverna får själva ta ställning och reflektera utifrån sin egen kunskapsnivå. Varje kapitel avslutas med ett uppslag med utvärdering där det blir tydligt vad eleverna lärt sig och vad de behöver träna vidare på. Hänvisningar i grundboken visar när det är dags att arbeta i häftet. För kommande grupper beställs arbetsboken i 10-pack. digitalt  läromedel - INLÄSTA TEXTER OCH INTERAKTIVA ÖVNINGAR Det digitala läromedlet är en digital grundbok, en interaktiv övningsdel som bjuder på såväl mängdträning som lite större utmaningar. Här finns alla texter inlästa och svåra ord förklarade. Ett fantastiskt hjälpmedel, speciellt för de elever som behöver stöd i sin läsning. Här finns självrättande övningar som fördjupar kunskaperna om ord, uttryck, grammatik, stavning och läsförståelse. Eleverna når det digitala läromedlet genom att koppla upp sig på internet och logga in med hjälp av koden som finns i grundboken. Koden i boken är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever. Ur iNNEHÅllET i SiMSalaBiM 6 Skönlitteratur - resor, oförklarliga händelser och klassiker Olika texttyper - sociala medier, reklam och historiska berättelser Litteraturhistoria - placera text i ett litteraturhistoriskt sammanhang Språkhistoria, nordiska språk och minoritetsspråk Utveckla skrivandet - respons och bearbetning, språkliga nyanser, återblickar och berättarperspektiv Grammatik - fortsatt arbete med satsdelar och meningsbyggning Utveckla och fördjupa kunskaperna i textanalys Förberedelse för de nationella proven LÄRARpaket - TIPS, BEDÖMNINGSSTÖD OCH LÄXOR Simsalabim Lärarpaket innehåller inspiration till din undervisning. Du får många förslag på hur du kan lägga upp ditt arbete och konkreta tips på hur du kan gå vidare med olika ämnesområden.

Kopierbara läxor till varje kapitel och bedömningsstöd finns också.

Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Digitala läromedel och kurslitteratur. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.

Digitala läromedel och kurslitteratur. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Digitala läromedel och kurslitteratur. Digitala läromedel och kurslitteratur. Digitala läromedel och kurslitteratur. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.