Interaktionell dialektologi

Interaktionell dialektologi
Antal sidor:
341
Upplaga:
1
ISBN:
9789186959005
Utgivningsdatum:
2011-12-12

På senare år har man inom svensk och finsk dialektforskning alltmer börjat uppmärksamma att dialektanvändning kan fylla olika sociala funktioner i samtalet och att en dialekt är något mer än ett autonomt språkligt system som kan lyftas ur sitt sammanhang. Bruket av olika dialektala (och standardspråkliga) uttryck visar sig ofta vara interaktionellt motiverat, varför uttrycken också kan ha olika funktion beroende på i vilket samtalskontext de uppträder. En rad forskare har teoretiskt börjat ta steget från en tradiotionell till en interaktionell dialektologi och använder därmed samtalsanalytiska teorier, metoder och frågeställningar för att beskriva dialektala material ur nya perspektiv. Sådana material kan även användas för att kasta nytt ljus över traditionella språkvetenskapliga frågor och bidra till teoriutvecklingen inom gramatik- och interaktionsforskningen.

Studies Sociolinguistics, Language Variation and Change, and Language and Gender. ). ), Interaktionell dialektologi, 251-306. Oplæsning af lyrik. dr i nordiska språk, forskare i svensk dialektologi vid Svenska Akademien.

Explore ; Log in. En introduktion till interaktionell. Find det du søger via kategorierne i venstre side, eller brug søgefeltet ovenover som genvej. , Nordisk dialektologi, Novus. … Affekt und Symptombildung Zur Geschichte, Theorie und Systematik der Psychosomatik. Århus 2007 Kurt Braunmüller Universität Hamburg Dialects, varieties and historical linguistics* 0.