Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön
Antal sidor:
62
Kategori:
ISBN:
9789197656030
Utgivningsdatum:
2017-05-17
Förlag:

Landskapsforskning handlar om samspelet mellan människan och hennes omgivning, hur vi påverkas av vår miljö och hur vi kan påverka miljön. Landskapet är en begränsad arena, med resurser som många konkurrerar om. För att kunna hantera konflikter behövs det hårda fakta om mjuka värden och modeller att värdera och väga samt lagar. En utredare skall föreslå utveckling av befintlig lagstiftning för former att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Exempel på viktiga faktorer är mätbarhet, likvärdighet.

Denna rapport ger exempel på hur vår miljö påverkar oss människor; hur barn utvecklar sig genom taktila sinnet i lek och rörelse; vilka miljöupplevelser som understödjer behov av stimulans och vila; naturens läkande kraft och ljudens betydelse för oss - störande eller stödjande. Många samband har vi länge anat intuitivt, men nu kommer evidens på löpande band.

Området är väl. 45, Alnarpsgården Program Från 11. Gör en bra affär på Grönska och ljudkvalitet i närmiljön (Häftad, 2017) - Lägst pris just nu 109 kr bland 4 st butiker. Störningen vid en given bullernivå är. restauranger och caféer likväl som till natur och grönska. Nu när våren äntligen är här och hela vår natur exploderar av grönska och knoppar så ville vi ge. 9 WC WC KOPIERING/ FRD FRD SAMTAL 4pl SAMTAL 2pl. Gården - närmiljön. Gör en bra affär på Grönska och ljudkvalitet i närmiljön (Häftad, 2017) - Lägst pris just nu 109 kr bland 4 st butiker.