Prio Matematik 9 Lärarguide

Prio Matematik 9 Lärarguide
Antal sidor:
296
ISBN:
9789152324738
Utgivningsdatum:
2015-07-14

Prio Matematik är en matematikserie för högstadiet med tydlig struktur, modern form och ett stort matematiskt innehåll. Prio Matematik är skriven för att svara mot kraven i Lgr 11. Här får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet och träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter. I Prio Matematik får eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Med Prio Matematik för eleven mycket goda förutsättningar att utvecklas. Kritiska punkter Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning.

Prio matematik har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven god förståelse och stimuleras till kommunikation och kreativitet. Prio Matematik har * fem kapitel per årskurs * fokus på förmågorna * tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och exempel med lösningsförslag * avsnitt med uppgifter på tre nivåer * uppgifter som tränar förståelse, resonemang och kommunikation * kontinuerlig repetition * tydligt språk * begreppslista * tankekarta Lärarguide Lärarguiden till Prio Matematik fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Lärarguiden följer läroboken uppslag för uppslag med kommentarer, tips och lösningsförslag. Lärarguiden underlättar din vardag och är din guide till en lyckad matematikundervisning.

2018 · The next video is starting stop. 3 -11 geometri. Få tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för årskurs 7 – 9 och gymnasiet. Numicon Matematik med alla sinnen Lärarhandledning. Prio matematik är skriven utifrån nya läroplanen och låter alla elever möta allt centralt innehåll och träna samtliga fem förmågor. Få tips, inspiration, nyheter, unikt material och mycket mer inom ämnet matematik för årskurs 7 – 9 och. 2 Prio 8 & 2. Prio matematik År 9 kap 2 MC Matte, NO, Teknik och lite IT; 7 videos;. Köp TIll varje lärobok i Prio Matematik finns en lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare.