SlowArt

SlowArt
Antal sidor:
168
Författare:
ISBN:
9789171008350
Utgivningsdatum:
2012-05-15
Förlag:

Slow Art handlar om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser. Om att göra saker väl istället för snabbt, att värdera kvalitet istället för kvantitet. Om att behandla våra gemensamma naturresurser med omsorg - och därmed även hänsyn mot kommande generationer. Om att se ett värde i långsamheten. I ett samhälle som vårt, som i så hög grad drivs av kortsiktig profit, indikerar begreppet slow ett medvetet avståndstagande. Målet för konstnärerna och konsthantverkarna inom Slow Art är inte ekonomisk vinning genom rationell tillverkning. Drivkraften är istället den tillfredsställelse som människan kan uppleva när hon i grunden utmanar sig själv, genom att sätta sin uthållighet och sin tekniska skicklighet på prov.

En tillfredsställelse som inte kan köpas för pengar. Fil. Dr. Cilla Robach är intendent vid Nationalmuseum. År 2005 var hon kommissarie för Konceptdesign, en utställning och katalog som, liksom Slow Art, analyserade en samtida riktning inom formområdet i Sverige. 2010 kom hennes doktorsavhandling Formens frigörelse. Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige.

Neoteric Abstract VI Entry Deadline January 31, 2018: SlowArt Productions presents the sixth Neoteric Abstract exhibition. June 30, 2018 SLOWART PRODUCTIONS | STRANGE FIGURATIONS SlowArt Productions presents the thematic exhibition: Strange Figurations. The exhibition will be held at the Limner Gallery from September 6 – 30, 2018. A Bodisatva é uma plataforma de comunicação voltada para a produção e divulgação de conteúdo de transformação de mundo inspirada na visão budista de Terra Pura. Our online database lists thousands or featured art contests, photography calls, and opportunity announcements. Check out what’s on and mark it in your calendar. Don’t miss a thing Timing your visit to Latrobe City is easy with one good event after another. A Bodisatva é uma plataforma de comunicação voltada para a produção e divulgação de conteúdo de transformação de mundo inspirada na visão budista de Terra Pura.

Our online database lists thousands or featured art contests, photography calls, and opportunity announcements. Founded in 1987 in Manhattan's East Village, Limner Gallery features the works of contemporary, international mid-career and emerging artists Above: Jackson Pollock at work in his studio. The exhibition will b Four different museums and one church will host Slow Art Day across Belgium this Saturday, April 14, 2018.