Ölands almanacka 2017

Ölands almanacka 2017
Antal sidor:
28
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789188329493
Utgivningsdatum:
2016-03-15

De särpräglade förutsättningar som ges av berggrunden och läget i Östersjön har alltid varit avgörande för hur ölänningarna har fått sin utkomst. Jorden och fisket har varit två viktiga hörnpelare i ölänningens liv. Handel och sjöfart gav också tidvis goda möjligheter till inkomster. Denna mångfald i ekonomin har varit en styrka för att klara livhanken mot den nyckfulla naturen. Om jordbruket slog fel fick man förlita sig på fiske och handel och vice versa. Den här almanackan beskriver de sjöbodar som främst använts i samband med fisket. Men även handel och annan hamnverksamhet har lämnat spår efter sig. Många hamnar nyttjades för bondeseglation eller professionell skeppsfart med skutor. På en del platser finns magasinsbyggnader kvar som har använts för att lagra kalk som skulle skeppas över till fastlandet. Något förvånande kan det tyckas, men fisket har aldrig spelat någon riktigt stor roll i ölänningarnas ekonomi. Husbehovsfiske har varit vanligast på grund av att det har varit svårt att få avsättning för fisken.

Detta är naturligtvis en generalisering. Enskilda människor har i vissa tider varit helt beroende av vad havet har haft att ge. Men det har aldrig funnits några större permanenta fiskelägen med en bofast befolkning. Sjön och byn förbands av en så kallad sjögata, som var gemensam för byn. Informationen är hämtad från Google, Kalmar Länsstyrelse och Länsmuseet.

1 almanacka 30kr 2 almanackor 45kr 3 almanackor 75kr 4 almanackor 90kr. På din personliga onlinekalender kan du lägga in händelser som vanliga möten men även repeterar händelser som tex födelsedagar, veckomöten m. Det har varit ett intressant projekt. Den blev en av 2017 års mest sålda barnböcker med över 60 000 ex sålda på bara några månader. Classic Motor 2017-12. Retrieved from https:. Du vet kanske att det är Caravellen tivoli. Slut i lager. Alvarflisan; Drömkompassen; Silver Star till SHKK1, kom.