Från ledarskap till vinst

Från ledarskap till vinst
Antal sidor:
187
Författare:
ISBN:
9789163394942
Utgivningsdatum:
2012-02-15
Förlag:

I boken beskrivs hur och varför det är viktigt att förstå företag och organisationer ur ett bredare perspektiv.

Boken ger dig en inblick i varför det är av vikt att integrera det ekonomiska, affärsmässiga tänkandet med det humana. För många organisationer är det av betydelse att se till chefer och medarbetare i organisation pga att det kostar betydande summor när medarbetare slutar eller blir sjukskrivna. Boken vänder sig till dig som är verksam som chef, blivande chef, medarbetare samt studenter som vill få en fördjupning och praktiska exempel. I boken får du en insikt om hur ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, motivation knyts till ekonomiska faktorer. Boken ger dig också en insikt om att den kortsiktiga eller kvartalsekonomin inte behöver stå i ett motsatsförhållande till att värna om sin organisation. Det gäller att lyfta blicken och att se din verksamhet ur ett bredare och mer långsiktigt perspektiv.

Det av författaren utvecklade begreppet psykosocial spilltid beskrivs och utvecklas i boken. Begreppet ger en redogörelse för vad det kostar när företag och organisationer inte fungerar utifrån ledarskap och medarbetarskap. Begreppet är känt sedan 2008 då Anders Larson var med i TV, radioprogram, facktidningar med bla tidningen Chef samt i dagspress. Förstaupplagan av boken som kom ut 2005 har använts som utbildningsmaterial inom universitet och högskola. Den är skriven på ett lättillgängligt sätt med många exempel från Anders Larsons egen verksamhet som konsult inom management, ledarskap och organisation. Anders Larson har under lång tid arbetat operativt med att utveckla företag och offentliga verksamheter. Han är ekonom med fokus på marknadsföring och har en fil.mag. i beteendevetenskap med psykologi som huvudämne. Anders är idag bla verksam i sitt företag almc AB och har tidigare arbetat som konsult och chef under många år.

Hon är den 22-åriga kaptenen som lett svenska mästarna till en ny SM-final. Helgen började suveränt med en superfredag, där våra damer visade vart skåpet ska stå. BOSTADSPULS: Gammal skola med egen gymnastiksal till salu – här är Dalarnas populäraste hus Booztify utvecklar organisationers resultat genom att arbeta med engagemang och ledarskap. Beståndet består av tre grupper med ca 5-7 miselplantor i varje. se - Lokala nyheter levererat av Mittmedia. 2016 vann byrån branschpriset ”Årets framtidsbyrå 2016”. Upp till 20 000 reklam- och säljbudskap varje dag. 2013 gjordes den senaste undersökningen av hur många reklam- och säljbudskap en person blir exponerad för. Till Luleås första fristående grundskola Nya läroverket.