Retorik idag : introduktion till modern retorikteori

Retorik idag : introduktion till modern retorikteori
Antal sidor:
394
Upplaga:
1
Författare:
ISBN:
9789144048482
Utgivningsdatum:
2008-08-19

Den här boken ger en levande och intresseväckande introduktion till modern retorisk teori. Den tar sin utgångspunkt i den retoriska traditionen, men har huvudfokus på retoriken i vår tid, i moderna retoriska situationer och i mediesamhället. Med hjälp av exempel från både svensk och norsk offentlighet och populärkultur presenterar författaren centrala retoriska perspektiv på kommunikation. Boken har ett utförligt register, en kort översikt över det antika retoriska systemet och en historisk översikt över nämnda personer och verk. Denna svenska utgåva är översatt från den andra norska upplagan och bearbetad efter svenska förhållanden. Boken vänder sig i första hand till studenter på grundnivå i retorik, medie- och kommunikationsvetenskap samt litteraturvetenskap och språk, men den är också intressant för den som studerar eller arbetar med marknadsföring och reklam.

Enligt historien hade demokratins upprättande på Sicilien under 400. Aristoteles härleder upptäckten av retoriken till två personer, Korax och Tisias. Enligt historien hade demokratins upprättande på Sicilien under 400. Aristoteles härleder upptäckten av retoriken till två personer, Korax och Tisias. Enligt historien hade demokratins upprättande på Sicilien under 400. Aristoteles härleder upptäckten av retoriken till två personer, Korax och Tisias. Aristoteles härleder upptäckten av retoriken till två personer, Korax och Tisias. Aristoteles härleder upptäckten av retoriken till två personer, Korax och Tisias.

Enligt historien hade demokratins upprättande på Sicilien under 400. Enligt historien hade demokratins upprättande på Sicilien under 400. Enligt historien hade demokratins upprättande på Sicilien under 400.