Nivåtest i sfi

Nivåtest i sfi
Upplaga:
1
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789140696458
Utgivningsdatum:
2017-04-21

Nivåtest i sfi består av fem diagnostiska tester med tillhörande facit. Materialet kan användas som: * ett ingångstest för att definiera elevens nivå vid grupplacering * stöd för målkonkretiseringar för alla sfi-nivåer eller från nivåerna A1 till B1+ enligt GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk) * ett stöd vid gruppindelningar för att skapa grupper på samma kunskapsnivå De fem testerna har samma principella utformning. Varje test utgörs av 150 flervalsfrågor, placerade i ökande svårighetsgrad, som kontrollerar elevernas kunskaper samt synliggör deras kunskapsluckor på varje nivå. Testerna kan användas av såväl sfi-elever, som elever som studerar svenska som andraspråk och svenska som främmande språk i nivåer från A1 till B1+ enligt GERS. Nivåerna för båda systemen är tydligt utmärkta i testerna. Materialet är skapat med utgångspunkt i processbarhetsteorin och nationella prov från olika länder.

Nivåtest är stängt i dag måndag 7 maj. Nivåtest är stängt i dag måndag 7 maj. I Värmdö kommun finns tio kommunala och fyra fristående grundskolor. Anmälan till sfi. Sök till Komvux Så här söker du till våra kurser och utbildningar. Vuxenutbildningscentrum är stängt över Kristi himmelfärdshelgen 9 maj-11 maj. Centrum för vuxenutbildning i Sundbybeg ger dig personlig utveckling, fortsatta studier och ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. ANSÖKAN Kunskapscentrum Nordost ansvarar för antagning till vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Ansök till yrkesutbildning. Web-based language test. ANSÖKAN Kunskapscentrum Nordost ansvarar för antagning till vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.