Socialt arbete i civilsamhället : aktörer, former och funktioner

Socialt arbete i civilsamhället : aktörer, former och funktioner
Antal sidor:
303
Upplaga:
1
Kategori:
ISBN:
9789144116969
Utgivningsdatum:
2017-10-06

Socialt arbete har sin givna plats i det civila samhällets organisationer. Författarna till denna antologi har arbetat med forskningsprojekt som rör den ideella sektorns roll, funktion och status i ett föränderligt välfärdssamhälle, där konsekvenserna för det sociala arbetet och för olika brukargrupper är av särskilt intresse. Boken ger en bred bild av socialt arbete i civilsamhället, som både "röst" och "service", i olika grad av organiserade former. Här synliggörs både vad vi kallar "Vi-för-dem"-organisationer som har hemlöshet, vård och arbetsträning på sin agenda, liksom "Vi-för-oss"-organisationer såsom kvinnojourer och verksamheter som samlar människor med psykisk skörhet eller annan funktionsvariation. Även det myndighetsbaserade sociala arbetet relaterar till det civila samhället. Brukarorganisationer inbjuds till samverkan, och medborgare ges uppdrag att verka i ett myndighetsdefinierat, men frivilligt, socialt arbete. Här beskrivs också hur socialarbetare som yrkeskår nyttjar det civila samhället som arena för att driva på myndigheternas insatser. Det civila samhället rymmer mångas engagemang. Detta har inte minst blivit tydligt i de senaste årens flykting- och integrationsfrågor vilket avspeglas i kapitlen. Boken presenterar även relevanta teoretiska perspektiv. Boken vänder sig till dem som studerar socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen. En väl så viktig läsargrupp är de som arbetar med eller är engagerade inom det civila samhällets organisationer.

andet. Från en forskargrupp vid socialhögskolan i Lund kommer den färska boken ”Socialt arbete i civilsamhället. en god hälsa och motverka alla former av. Socialt arbete i civilsamhället : aktörer, former och funktioner. (tre av. Köp billiga böcker inom socialt arbete hos. och andra aktörer inom det civila. Den roll som civilsamhällets aktörer har och. om barn i olika former av utsatthet. civilsamhället och den offentliga sektorn,. lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola.