Forskningsetik

Forskningsetik
Antal sidor:
176
Upplaga:
2
Författare:
ISBN:
9789144088495
Utgivningsdatum:
2015-06-23

Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar, liksom tidskriftsredaktörer och forskarna själva. Forskningsetik som forskningsämne har också vuxit påtagligt på senare år. Under tiden fortsätter rapporterna om nya fall av forskningsfusk och andra avvikelser från god forskningssed att strömma in. Vilken hänsyn måste egentligen tas till de individer som medverkar i forskning? Måste deras medverkan vara frivillig? Kan djurförsök försvaras? I så fall på vilka grunder? Vad är forskningsfusk? Kan det vara rätt att inte publicera forsk-ningsresultat? Hur bör de redovisas? Vilken betydelse har rättvisa i forskningssammanhang? Och vilket ansvar har forskarna för forskningsresultatens användning? Detta är några av de frågor som tas upp i denna bok. Boken är upplagd som en bred introduktion i ämnet, där centrala teman är etiska aspekter av forskning på människor, forskning på djur och fusk och avvikelser från god forsknings- och publiceringssed. Tänkta läsare är i första hand studenter och doktorander vid landets universitet och högskolor, men boken är menad som en generell introduktion i ämnet för intresserade läsare oavsett bakgrund.

27. Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, som lånekort vid universitetsbiblioteket (fr o m 15 januari 2018), utskrifter med. Forskningsetik. Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, strategiska forskningcentrum och forskningsprogram. häftad, 2015. Förutom att ha försökt bena ut. Pris: 284 kr.