Lärares arbete och kunskap : relationer, undervisning och betyg

Lärares arbete och kunskap : relationer, undervisning och betyg
Antal sidor:
151
Upplaga:
1
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789144051918
Utgivningsdatum:
2010-04-13

Vad gör lärare när de arbetar? I den här boken ger författaren en bild av lärararbetet och förmedlar en känsla av hur detta arbete verkligen ter sig. Läsaren får ta del av många konkreta exempel på hur lärare hanterar nödvändiga, naturliga och påbjudna inslag i arbetet - processer i vardagen som utgör grunden i lärares tysta kunskap i mötet med elever och kolleger.

Det är en småskalig kunskapsbildning som återfinns inom lärares relationsarbete, praktisk didaktiska utveckling samt betygssättning, där lärares arbete med att skapa och upprätthålla relationer till eleverna är det primära. Författaren diskuterar dessutom frågan om varför arbetet ser ut som det gör, varför lärare skapar just dessa kunskaper samt hur kunskapsbildningens processer ser ut. Boken avslutas med en diskussion som lyfter fram den praktiknära första delens beskrivningar av lärararbetet till en mer teoretisk nivå. Lärares arbete och kunskap vänder sig till alla som är intresserade av lärares arbete, lärarstudenter, lärarutbildare och verksamma lärare och skolledare inom såväl grund- och gymnasieskolor samt politiker och tjänstemän med ansvar som rör skolan och lärares arbete.

Vad räknas som undervisning och … Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren. Hög lön och långa sommarlov är inga drivkrafter till lärarstudenters yrkesval. Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt.

Eller inte.

Frågan är hur man rent praktiskt ska gå tillväga, för att ge lärarna möjlighet att identifiera sina behov och utveckla sin. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet. Jag instämmer i inlägget. Vad räknas som undervisning och … Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren.

Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning. Riskerar leken att slukas upp när skollagen kräver att förskolan ska bedriva undervisning.