Det dialogiska ordet

Det dialogiska ordet
Antal sidor:
291
Upplaga:
2
Författare:
ISBN:
9789185722099
Utgivningsdatum:
1991-01-01

Inget budskap kunde ligga mera fel i tiden, verka mer inopportunt än denna dröm om »en ansvarig delaktighet». Det är också detta som gör Det dialogiska ordet till en sådan storartad och väckande läsning. Alla gångbara cynismer och sofismer om konstnärliga schabloners ofrånkomlighet och subjektets undergång i vår komplicerade massmediala värld etc sopas bort av Bachtins enkla uppmaning att konsten på allvar, att svara på det tilltal som riktas mot en: »För det som jag förstått och upplevt i konsten är jag skyldig att ansvara med mitt liv, så att allt det som jag upplevt och förstått inte skall vara verkningslöst i livet.» Torsten Ekbom, Dagens Nyheter

En gång fanns poesin, Inledningsraden i Malte Perssons nya diktsamling Till dikten öppnar upp boken mot tidigare dikters besvärjande av vad som funnits och finns. När det där hålet i.

Svensk ordbok online. Det behöver inte regelbunden flygträning eller ordergivning före start och behovet av meteorologer och trafikledare reduceras avsevärt. sopran - betydelser och användning av ordet. När det där hålet i. Det behöver inte regelbunden flygträning eller ordergivning före start och behovet av meteorologer och trafikledare reduceras avsevärt. Det behöver inte regelbunden flygträning eller ordergivning före start och behovet av meteorologer och trafikledare reduceras avsevärt.