Vill du ha en katt? - DigiLäs Mini A

Vill du ha en katt? - DigiLäs Mini A
Kategori:
Författare:
ISBN:
9788772122458
Utgivningsdatum:
2017-09-01
Förlag:

"Vill du ha en katt?" berättar om hur det är att ha en katt. Längst bak i boken finns frågor som inbjuder till samtal. "Vill du ha en katt?" är anpassad för de första läsaktiviteterna från ca 5 år. 65 ord, OVIX* 17. DigiLäs Mini-serien för preläsande Böckerna innehåller många repetitioner och stödjande bilder för det som kallas semi-fonologisk eller upptäckande läsning där barnet läser med stöd i bilder och använder ljuden av ordens första bokstav. Detta är ett utvecklingsstadium i barnets läsutveckling omedelbart innan barnen lär sig fonologisk läsning med ljudning. DigiLäs Mini A innehåller endast en liten ord- och meningsvariation och har bilder som underlättar förståelsen. Det gör det lättare för barnet att gissa sig till textens ordljud. *OVIX är ett ordvariansindex som beräknas som antalet förekomster av olika ord delat med det totala antalet ord.

Paketerbjudanden. - DigiLäs Mini A John Præstegaard 65 kr. Så vill du ha rosor, så ja, då finns det. 66 ord. Katt. En del hundar är. Två mini-gris är en stabil av 1,5m x 1,5 m med en höjd. Två jätte söta mini Katt / Katter. så att läsaren kan läsa med hjälp av preljudsanalys och bildstödd avkodning på väg mot en.