Kvinnors liv och arbete

Kvinnors liv och arbete
ISBN:
9789186949204
Utgivningsdatum:
2013-02-18
Förlag:

Denna bok kom ut på SNS Förlag redan 1962 och väckte stor uppmärksamhet i debatten. Nu finns den tillgänglig som e-bok.

Alltfler kvinnor söker sig ut i förvärvslivet. Teoretiskt råder likställdhet mellan könen, men ännu är villkoren mycket olika för män och kvinnor. Den s.k.

kvinnofrågan (termens riktighet ifrågasätts av författarna) har länge dominerat debatten, som inte alltid kännetecknats av saklighet. Kvinnors liv och arbete vill belysa problemet ur några olika synvinklar. Boken, som består av norska och svenska studier, är full av fakta och idéer för den fortsatta debatten av värde för alla som funderar över kvinnans roll i samhället. Innehåll: Könsrollerna i samhället, Rollfördelnigen i familjen, Uppfostran och personlighetsutveckling, Kvinnan i hem och yrkesliv, Ensamma kvinnor, Familjen och den gifta kvinnans förvärvsarbete samt Företagen och den kvinnliga arbetskraften.

Du kan ge henne skydd. Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors mänskliga rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård.

ex. Någon hatar oss igen Blaue Frau och Johan Isaksson ger ut en bok i. Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors mänskliga rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Socialarbetare kan behöva tid till gemensamma bedömningar och stöd från ledningen.

Läs mer HÄR. Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv.

Du kan ge henne skydd. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.