Arv och DNA - vad är det?

Arv och DNA - vad är det?
Antal sidor:
32
Upplaga:
1
Kategori:
Författare:
ISBN:
9789186917418
Utgivningsdatum:
2016-09-02

Naturens byggstenar är en ny bokserie med tydliga illustrationer ritade i serieform. De färgglada bilderna gör det roligt att lära sig mer om växter och djur. Böckernas enkla och humoristiska språk stimulerar läslusten och gör varje sida till en spännande resa bland livsstadier, beteenden, klimatpåverkan och mycket mer.

PÅ STAN. Vad är den bästa goda nyhet du fått. m4a. Motivering: Innehållet är inte verifierbart och kan vara riktigt eller oriktigt. Exempel: Positiv räntefördelning. Kromosomer är uppbyggda av DNA och proteiner. GENETIK EN KORT HISTORIK. Genetik har funnits i … I kroppens celler finns vår arvsmassa, DNA, som innehåller gener. Dilbas kapitalunderlag, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder, i näringsverksamheten är 1 000 000 kr.